Filtr fotokatalityczny 

Budowa filtra fotokatalitycznego składa się z  wielowarstwowej włókniny,  zawierającej  warstwę wysokowydajnych mikrosfer węgla aktywnego. Ponadto jedna strona medium jest pokryta wysokiej jakości dwutlenkiem tytanu.

Filtry fotokatalityczne likwidują nieprzyjemne zapachy i wirusy poprzez zastosowanie światła ultrafioletowego poprzez  proces utleniania, zwykle lotnych związków organicznych oraz neutralizacji mikroorganizmów.  Można ocenić  że usuwają z powietrza ponad 90% kwasu octowego, formaldehydu, amoniaku i ponad 70% odnawialnych zanieczyszczeń. Rozkładane są one następnie do wody i dwutlenku węgla. Ważna uwaga- filtr nie zadziała prawidłowo bez lampy UV, montowanej w jednostce wewnętrznej klimatyzatora lub w oczyszczaczu, gdyż wymaga on światła słonecznego do aktywacji.